Inclusief onderwijs als innovatieproces

De Vlor verleende prof. Dr. Pol Ghesquière een onderzoeksopdracht over de kritische succesfactoren in het innovatieproject inclusief onderwijs. In het kader daarvan werden een tiental praktijkvoorbeelden geanalyseerd en de resultaten ervan getoetst aan het Vlor-advies.