Elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs; een verkenning

In een toekomstgericht volwassenenonderwijs worden elektronische leerplatformen ongetwijfeld belangrijk. Als men contactonderwijs en afstandsonderwijs combineert, zullen zij dienst doen als virtuele leer-, ontmoetings- en uitwisselingsplaats.

In deze publicatie vinden centra voor volwassenenonderwijs, directies en lesgevers antwoorden op vragen als:

  • Wat verstaan we onder “elektronisch ondersteund leren” en een “elektronisch leerplatform”?
  • Waarom elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs implementeren ?
  • Welke gebruiksmogelijkheden moet een elektronisch leerplatform minimaal bieden?
  • Welke effecten mag men concreet verwachten van het gebruik?
  • Hoe bereidt men lesgevers en cursisten voor op het werken via een elektronisch leerplatform?
  • Waarop te letten bij de implementatie van elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs?

De introductie van elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs verloopt nog erg aarzelend. De projecten die centra al hebben uitgewerkt, zijn zeer uiteenlopend en zetten steevast heel wat in beweging. Maar de expertise, de inzichten en de ervaringen die daarbij werden opgedaan, vinden onvoldoende weerklank in het ruime veld van het volwassenenonderwijs. Kennisdeling is dan ook belangrijk om te voorkomen dat ieder centrum opnieuw voor zichzelf het pad moet effenen.

Deze probleemverkenning bevat de bijdragen van de deskundigen die de Vlor raadpleegde over dit thema. Een synthesetekst bundelt hun inzichten en die van verschillende ervaringsdeskundigen. De synthese eindigt met een reeks vaststellingen en verwachtingen die belangrijk zijn bij het nemen van beslissingen op verschillende beleidsniveaus.