Tertiair onderwijs

Het boek Tertiair onderwijs; een verkenning bevat negen artikels van deskundigen over het grensgebied tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs in de BaMa-structuur; meestal “hoger beroepsonderwijs” genoemd.

Grensgebied

De bundel is het resultaat van een probleemverkenning die de Vlor over dit thema organiseerde. Het lijkt alsof er in de structuur van het onderwijs een schakel ontbreekt. Er bestaan wel opleidingen op de grens tussen secundair en hoger onderwijs. (Hoger beroepsonderwijs in het volwassenenonderwijs, voorheen de HOSP-opleidingen, en de opleiding verpleegkunde in de vierde graad BSO) Maar hun plaats in de onderwijsstructuur is onvoldoende duidelijk en hun aantal klein.

De deskundigen geven in dit boek onder meer hun visie op vragen als:

  • Heeft de arbeidsmarkt behoefte aan mensen met een competentieniveau dat hoger is dan van de opleidingen secundair onderwijs, maar niet zo hoog als de professionele bachelor?
  • Welke knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zouden ‘hogere beroepsopleidingen’ kunnen verhelpen?
  • En hoort een hogere beroepsopleiding niet tegelijk een goede opstap te zijn naar een bacheloropleiding?
  • Voor welke doelgroepen kan hoger beroepsonderwijs bestemd zijn?
  • En hoe moeten die opleidingen eruit moet zien opdat de doelgroep ze aantrekkelijk genoeg zou vinden?
  • Is het juridisch mogelijk om zo een tussenniveau in ons onderwijs in te voeren?
  • Hoe is de situatie in het buitenland? Hoe verloopt de invoering van de Associate degree in Nederland bijvoorbeeld?
  • Hoe zou men hoger beroepsonderwijs in de praktijk in Vlaanderen kunnen realiseren?

Deze deskundigen schreven de bijdragen: Patrice Caremans, Katleen De Rick, Eric Halsberghe, Gracienne Lauwers, Jozef Pacolet, Jan Van Damme, André Van Hauwermeiren en Hans Daale.