Seminaries over het Bolognaproces

De Bolognaverklaring van 1999 is de aanleiding geweest voor een grondige hervorming van het Vlaamse hogeronderwijslandschap. De Vlor heeft het Bolognaproces altijd nauw opgevolgd en vindt dat het vandaag opnieuw wat meer aandacht verdient.

deel 1 - 15 december 2016: Toelichting bij een aantal Bologna-instrumenten

Tijdens de Yerevan-opvolgingsconferentie (2015) werd een aantal nieuwe instrumenten gelanceerd in het kader van het Bolognaproces: de nieuwe ECTS users’ guide, de revised Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), European Approach for Quality Assurance of Joint Programs.

Omdat de Vlor vaststelt dat die instrumenten nog onvoldoende bekend zijn in het Vlaamse werkveld, nodigde hij een aantal experten uit om ze nader toe te lichten. Op die manier wil hij een beter inzicht verwerven in wat er precies veranderd is sinds Yerevan en welke impact dit heeft op het Vlaamse hoger onderwijs.

 

deel 2 - 29 maart 2017: Reflectie over de betekenis van het Bolognaproces

In dit tweede luik in de Bolognaseminaries, benadrukten de sprekers de grote verdiensten van het Bolognaproces. Bologna is een belangrijke impuls geweest om het Vlaamse hoger onderwijs te moderniseren. Bologna heeft van het Vlaamse hoger onderwijs een meer internationaal hoger onderwijs gemaakt, maar het heeft ook aanzet gegeven tot een structureel nadenken over de kwaliteit van ons hoger onderwijs. Het kwaliteitszorgsysteem is vandaag één van de meest revolutionaire in Europa en het heeft ook daadwerkelijk de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeterd. Maar ook in de Europese hogeronderwijsruimte zijn heel wat dynamieken ontstaan. Er is meer transparantie en minder gefragmenteerdheid en er is ingezet op mobiliteit.

Daarnaast waren er ook kritische reflecties. Bologna is minder ver gegaan dan verwacht. Er is vandaag geen uniforme Europese hogeronderwijsstructuur. Vooral de duur van de opleidingen verschilt. De starheid, de logheid en het bureaucratische van Bologna werden aangehaald. Willen we daarom Bologna missen? Neen, het is voor vele landen in Europa een hulp om te evolueren en het draagt in sommige landen bij tot het introduceren van het democratische gedachtegoed.

Welke toekomst ziet men nog voor Bologna? Er zijn heel wat uitdagingen opgelijst. Het leggen van een sterkere focus en het consolideren van wat bestaat zijn zeker aandachtspunten. De automatische erkenning van diploma’s een andere.

Al treedt er vandaag een zekere Bolognamoeheid op, laten we niet vergeten dat het ook de emanatie is van een Europese droom. Het versterken van elkaar, het leren van elkaar staan hierin centraal.

Nieuw advies

De Vlor gaat binnenkort aan de slag met de ideeën van dit seminarie en brengt in het najaar een advies hierover uit. Hij geeft dit advies mee aan minister Crevits ter voorbereiding van de ministeriële conferentie in Parijs in 2018.