Studiedag - De lerarenopleidingen als partner voor de krachtlijnen van een sterk basisonderwijs

Ruim 160 geïnteresseerden namen deel aan een studiedag die de Vlor samen met de beroepsvereniging voor Vlaamse Lerarenopleiders (Velov) organiseerde over de manier waarop toekomstige leraren worden opgeleid om de ‘krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs’ mee vorm te geven.

Marc Van den Brande, de voorzitter van de Raad Basisonderwijs van de Vlor, presenteerde de tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs nu en in de toekomst.

Inge Placklé, de voorzitter van Velov, gaf een overzicht van (mogelijke) samenwerkingen tussen basisonderwijs en lerarenopleidingen

De focus van de studiedag lag op inspirerende praktijkvoorbeelden. Hoe werken de lerarenopleidingen, vaak in samenwerking met het basisonderwijs, rond de krachtlijnen in de vorming van toekomstige leraren?

Ter afsluiting van de studiedag hield spreker Maarten Simons een pleidooi voor een school-pedagogische benadering van het basisonderwijs.

Na afloop ondertekenden de deelnemers een verklaring waarin ze zich engageren om als lerarenopleiders mee hun schouders te zetten onder de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs.