Actieplan doelgroep deeltijds beroepssecundair onderwijs

In zijn laatste advies over duaal leren vraagt de Vlor om voor de doelgroep van niet-arbeidsrijpe en niet-arbeidsbereide leerlingen een gepast flexibel opleidingstraject met begeleiding op maat te voorzien. De Vlor zal in de komende maanden een gedragen actieplan uitwerken met het oog op een sluitend aanbod voor alle leerlingen in het arbeidsmarktgericht onderwijs.