Werkplekleren en duaal leren

Werkplekleren kan verschillende vormen aannemen. De Vlor heeft het concept altijd heel breed benaderd, van een beperkt aantal uur in een gesimuleerde omgeving tot intensieve vormen van werkplekleren zoals duaal leren.

De Vlor ziet heel wat voordelen in duaal leren, maar er moeten nog heel wat voorwaarden ingevuld worden om er een succes van te maken. De raad vindt het belangrijk dat het leren centraal blijft staan en dat er voldoende kwaliteitsvolle leerwerkplekken zijn voor alle leerlingen.