Advies m.b.t. de ontwikkelingsdoelen voor het type 8-onderwijs