Onderwijsdoelen voor lerenden met specifieke noden Advies met enkele principes om het onderwijs aan leerlingen met specifieke noden mee te nemen in de modernisering van de onderwijsdoelen.

De Vlor brengt op eigen initiatief advies uit over de onderwijsdoelen voor leerlingen met specifieke noden.  Hij mist in de beleidslijn over de modernisering van onderwijsdoelen aandacht voor die leerlingen.

De onderwijsdoelen zijn voor de meeste leerlingen met specifieke noden na te streven. Een uitzondering op die regel zijn de leerlingen in opleidingsvorm 4 van het BuSO en leerlingen die een gemeenschappelijk curriculum volgen met ondersteuning.

De raad is van mening dat de onderwijsdoelen voor alle leerlingen ook de uiteindelijke doelen moeten zijn voor leerlingen met specifieke noden. Alleen zo is het mogelijk om een onderwijscontinuüm uit te bouwen waarin leerlingen kunnen overgaan van de ene onderwijscontext naar de andere. 

De weg naar die overgang verschilt van leerling tot leerling en elk schoolteam vertaalt dat in een individueel handelingsplan.  De onderwijsdoelen zijn daarvoor het referentiekader bij uitstek maar in het BuSO zijn ook andere bronnen, zoals de beroepskwalificaties, relevant.

De raad pleit dan ook voor een sterkere focus op haalbaarheid voor alle leerlingen bij de ontwikkeling van eindtermen en om de onderwijsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs in één beweging te ontwikkelen met die van het gewoon basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs zijn garanties op flexibele overgangen en op doorstroming naar vervolgonderwijs (met het oog op het behalen van een studiesanctionering) een noodzaak.

Download hier het volledige advies (PDF, 263.59KB)