Advies met betrekking tot de ontwikkelingsdoelen voor het type 7-onderwijs


Het advies behandelt de ontwikkelingsdoelen voor het type 7-onderwijs, de onderwijsvorm die aangepast is aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een auditieve handicap. Het beoordeelt de uitgangspunten (deel 2) en de ontwikkelingsdoelen per leergebied (deel 3).

In het ordeningskader voor de ontwikkelingsdoelen gaat veel naar uitgangspunten die specifiek zijn voor het type 7 zoals de heterogene leerlingenpopulatie, de verschillende visies op opvoeding van gehoorgestoorde kinderen, de omgeving van het kind als probleemveld, de problematiek van de taalverwerving en het taalaanbod, de mapping intenties, de geluidsopvoeding, de problematiek van het begrijpend lezen, de continuïteit en de haalbaarheid. Globaal streeft de raad zoveel mogelijk naar analogie met het gewone basisonderwijs. De leergebieden krijgen echter een eigen invulling rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen uit het type 7-onderwijs. Dankzij de analogie kan ook het gewoon lager onderwijs gebruik maken van deze ontwikkelingsdoelen voor leerlingen met een auditieve beperking die het opvangt. Na het ordeningskader volgt de lijst met ontwikkelingsdoelen.

Download hier het volledige advies (PDF, 289.07KB)