Advies over Besluit van de Vlaamse Regering over duaal leren in buso OV3 en OV4

Om het decreet duaal leren voor het buitengewoon secundair onderwijs te concretiseren, werd er een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering voor advies voorgelegd.

De Vlor is tevreden dat de periode van 20 opleidingsdagen per schooljaar waarin de leerling geen overeenkomst hoeft te hebben, door de trajectbegeleider kan verlengd worden met maximaal 40 dagen. In opvolging van zijn advies over het BVR duaal leren voor het gewoon secundair onderwijs vraagt de raad deze maatregel door de trekken naar duaal leren in het gewoon secundair onderwijs.

Het is positief dat er ook in het buso een beroep kan gedaan worden op organisatoren om de zoektocht naar of het leren op de werkplek te ondersteunen. Daarbij is er wel bijzondere aandacht nodig voor afstemming met andere interne en externe ondersteuners. Om een structureel partnerschap uit te kunnen bouwen met de organisatoren is het cruciaal dat er zekerheid is over hun financiering. De Vlor herhaalt daarom zijn oude vraag om een decretaal verankerde werking structureel te financiering en niet via ESF-projectmiddelen.

Het is uitermate positief dat er tegemoet wordt gekomen aan de vraag om leerlingen die al een getuigschrift behaald hebben in een kwalificatie- of integratiefase, opnieuw in te kunnen schrijven voor een opleiding.

Download hier het volledige advies (PDF, 139.93KB)