Advies over de amendementen bij het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

Verhoging van de studiegelden?

De Vlor betreurt de besparingen en de daaraan gekoppelde verhoging van de studiegelden. Hij is van mening dat het een fundamenteel verkeerde politiek-maatschappelijke keuze is om te besparen op (hoger) onderwijs. Studenten en personeel zijn hiervan in de eerste plaats de dupe. Studenten betalen een hoger studiegeld terwijl het hoger onderwijs in kwaliteit zal inboeten. Het personeel zal de besparingen voelen door afvloeiingen en afdankingen en een verhoging van de werkdruk. De Vlor vindt het onjuist om een deel van de kosten van de besparingen te verhalen op de student. Hij gaat in dit advies ook in op de te verwachten negatieve effecten van deze verhoging op de democratisering van het hoger onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 272.14KB)