Advies over de amendementen op het ontwerpdecreet over de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties in secundair onderwijs