Advies over de ISCED-inschaling van de professioneel-gerichte bacheloropleidingen in Vlaanderen

De Raad Hoger Onderwijs stelt vast dat de Vlaamse overheid de professioneel gerichte bacheloropleidingen, zoals ze in Vlaanderen door de hogescholen worden aangeboden, inschaalt als 5B in de International Standard Classification of Education (ISCED). De raad is van oordeel dat die inschaling de internationale herkenbaarheid van deze opleidingen bemoeilijkt. In een advies beargumenteert hij voor de professioneel gerichte bacheloropleidingen een ISCED 5A-inschaling.
Download hier het volledige advies (PDF, 81.43KB)