Advies over de ontwikkelingsdoelen voor de opleidingsvormen 1 en 2 in het buitengewoon secundair onderwijs

De Raad Secundair Onderwijs vindt dat ontwikkelingsdoelen voor de opleidingsvormen 1 en 2 van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) die de overheid voorstelt, inhoudelijk zeer waardevol zijn en een goed instrument voor de betrokken scholen.

De raad stelt echter ook vast dat bij de voorgestelde lijst met concrete ontwikkelingsdoelen een visietekst hoort die de ontwikkelingsdoelen situeert in een nog vast te leggen regelgeving voor het BuSO. De uitgangspunten van de visie passen niet in de bestaande regelgeving van het BuSO. De raad vindt het daardoor erg moeilijk om het voorstel in zijn juiste context te beoordelen.

Maar de meerderheid van de raadsleden is er wel voor te vinden om dit voorstel van ontwikkelingsdoelen nu al een decretale onderbouw te geven binnen de huidige regelgeving voor het BuSO. In dat geval is een nieuwe visietekst nodig die ze in de huidige regelgeving situeert en die geen voorschot neemt op de toekomst van het BuSO.

Download hier het volledige advies (PDF, 17.83KB)