Advies over de specifieke eindtermen Sportwetenschappen ASO

In 2008 besliste de Vlaamse Regering om de toenmalige studierichting Sport ASO en Wetenschappen-sport ASO vanaf 1 september 2009 om te vormen tot de éénpolige studierichting Sportwetenschappen ASO. De Vlor brengt nu advies uit over een voorstel van specifieke eindtermen voor de optie Sportwetenschappen ASO (tweede en derde graad). Deze nieuwe specifieke eindtermen worden op 1 september 2012 gradueel ingevoerd.
Download hier het volledige advies (PDF, 98.16KB)