Advies over de tijdelijke projecten duaal leren: 'Schoolbank op de werkplek': bepalingen secundair onderwijs

De conceptnota bis ‘Duaal Leren. Een volwaardige kwalificerende leerweg’ kondigde verschillende verkennende trajecten aan om het concept van duaal leren te verfijnen. Een daarvan is het tijdelijk project Schoolbank op de werkplek. Via het decreet proeftuinen zullen in de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 zeven studierichtingen volledig duaal worden georganiseerd:

  1. Chemische procestechnieken duaal (Se-n-Se);
  2. Elektromechanische technieken duaal (derde graad tso);
  3. Elektrische installaties duaal (derde graad bso, dbso);
  4. Haarverzorging duaal (derde graad bso, dbso);
  5. Ruwbouw duaal (derde graad bso, dbso);
  6. Zorgkundige duaal (derde jaar derde graad bso, dbso);
  7. Groenaanleg en -beheer duaal (buso OV3).

De Vlor gaf advies over het besluit van de Vlaamse Regering dat deze tijdelijke projecten regelt.

Geen decreet zonder evaluatie

De raad is voorstander om het concept duaal leren vanuit ervaringen van tijdelijke projecten verder te concretiseren. De timing die wordt vooropgesteld, maakt het echter onmogelijk om die ervaringen degelijk te evalueren alvorens ze te verankeren in regelgeving. Die krappe timing legt daarnaast een hoge druk op de betrokken leerlingen, scholen, sectoren en bedrijven.

Duale en niet-duale leertrajecten naast elkaar

De Vlor vindt het belangrijk om te voorzien dat de scholen tijdens het tijdelijk project naast de duale ook de niet-duale variant van een opleiding kunnen aanbieden. Dat is nodig om de overstap van een duale naar een niet-duale opleiding te garanderen voor de leerlingen, zonder dat ze van school moeten veranderen.

Engagement van bedrijven

Duaal leren staat of valt met het engagement van bedrijven, ook in de tijdelijke projecten. De Vlor vraagt dat hun engagement wordt opgenomen om voldoende leerwerkplaatsen te voorzien. Die moeten bovendien voldoende kwaliteitsvol zijn, ook voor kwetsbare groepen zoals leerlingen met een functiebeperking en leerlingen van allochtone origine.

Niet alleen voor de sterksten

In de tijdelijke projecten wordt er een hiërarchie ingeschreven tussen duale en niet-duale trajecten. De Vlor waarschuwde hier al voor in zijn advies over de eerste conceptnota duaal leren: duaal leren moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn, en niet voorbehouden worden voor de sterkste groep.

Download hier het volledige advies (PDF, 273.8KB)