Advies over de tijdelijke projecten duaal leren: 'Schoolbank op de werkplek': bepalingen leertijd

Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijke project ‘schoolbank op de werkplek’ voor duaal leren in de leertijd is de tegenhanger van het besluit voor het secundair onderwijs dat werd goedgekeurd op 22 april 2016. De Vlor herhaalt zijn twee fundamentele bedenkingen uit zijn eerder advies over dat besluit:
  • De raad kant zich resoluut tegen de timing die de Vlaamse Regering voorop stelt voor het decreet duaal leren. De tijdelijke projecten in de leertijd en het secundair onderwijs starten pas op in het schooljaar 2016-2017 en lopen drie schooljaren. Het is dan ook onmogelijk om beleidsconclusies te trekken over een aantal items.
  • De communicatie over duaal leren moet geïntensifieerd worden zodat de leerlingen, ouders, scholen, centra voor deeltijds onderwijs, Syntra, clb’s, bedrijven en sectoren goed geïnformeerd zijn en het duaal leren vlot van start kan gaan.
Verder vraagt de Vlor om het onderscheid tussen arbeidsrijpe en quasi arbeidsrijpe leerlingen duidelijk te definiëren en geeft hij een aantal aandachtspunten mee voor de evaluatie van het tijdelijke project.
Download hier het volledige advies (PDF, 181.3KB)