Advies over de tussentijdse evaluatie van het decreet Leren en Werken

Het decreet over het stelsel van Leren en Werken (juli 2008) mikte op een ambitieuze hervorming van de verschillende systemen van deeltijds leren en deeltijds werken. De belangrijkste doelstellingen ervan waren: het voltijds engagement, trajecten op maat, volwaardige kwalificaties en afstemming tussen het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd en de deeltijdse vorming.

De Vlor en de SERV hebben de geplande evaluatie van het decreet tegen uiterlijk 2013 niet afgewacht en formuleerden een gezamenlijk advies. Dat bevat beleidsaanbevelingen voor bijsturing op korte termijn en dringt aan op een grondige monitoring van de effecten van het decreet en op wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van de geplande evaluatie.

De Vlor en de SERV willen dat Leren en Werken een prioriteit blijft voor de overheid. Als de overheid nieuwe regelgeving ontwikkelt, moet ze rekening houden met de impact ervan op Leren en Werken, zodat de eigenheid van dat onderwijssegment niet in het gedrang komt en het in het onderwijsbestel niet wordt geïsoleerd.

Download hier het volledige advies (PDF, 150.3KB)