Advies over de uitbouw van graduaatsopleidingen Advies over het voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen

Vanaf 1 september 2019 zal het hoger beroepsonderwijs nog enkel worden aangeboden door de hogescholen. De opleidingen krijgen er voortaan de naam ‘graduaatsopleidingen’. De Vlor hoopt dat de overheid initiatieven neemt om die graduaatsopleidingen ‘in de markt te zetten’ zodat het hoger beroepsonderwijs kan uitgroeien tot een volwaardig onderwijsniveau.

Dubbele doelgroep bedienen

Het hoger beroepsonderwijs moet in de toekomst zowel generatiestudenten als deeltijdse (volwassen) studenten bereiken. Om die dubbele doelgroep te kunnen bedienen, is er nood aan:

 • garanties voor de regionale spreiding bij de actualisatie van een opleiding;

 • belangrijke bijsturingen voor de financiering van de graduaatsopleidingen:
  • Er moeten werkingsmiddelen voorzien worden volgens de 80-20 berekening;
  • De open-endfinanciering moet verlengd worden tot 2025;
  • Een eventuele daling in de inschrijvingen van de professionele bacheloropleidingen die het gevolg is van inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs, mag niet resulteren in negatieve kliks voor de professionele bacheloropleidingen;
  • De financiering moet rekening houden met het reële groeipercentage;
  • De financiering van de graduaatsopleidingen mag niet ten koste gaan van of verhaald worden op het secundair volwassenenonderwijs;
  • Er moet een overgangsfase voorzien worden voor de financiering van de omkadering in het volwassenenonderwijs.
 • bijkomende maatregelen om het levenslang leren en de sociale mobiliteit te stimuleren: De Vlor zal nog een advies uitbrengen over de beperking van de studiekost van deeltijdse studenten, inclusief het studiegeld en vraagt naar een werkbare invulling van het werkplekleren voor werkstudenten.
Download hier het volledige advies (PDF, 188.58KB)