Hoger onderwijs

Integratie hoger onderwijs

Het Vlaamse hoger onderwijs is de laatste decennia grondig hervormd. Onder invloed van het Bolognaproces werd via het structuurdecreet de bachelor-masterstructuur ingevoerd en werden associaties opgericht. Ook de flexibilisering werd een feit. Het flexibiliseringsdecreet bepaalt dat vanaf 2004 het hoger onderwijs met studiepunten werkt (en niet meer met studiejaren). Ook worden credits en EVC/EVK ingevoerd. Vanaf dan worden bovendien alle masteropleidingen in Vlaanderen academische opleidingen. Ook die van de hogescholen. Dit betekent dat onderwijs en onderzoek er sterk verweven zijn. Hiermee wordt het academiseringsproces ingeluid. In 2012 wordt dit proces afgerond met de integratie van de academische opleidingen van de hogescholen in de universiteiten. De hogescholen focussen zich vanaf nu op de professionele bacheloropleidingen. De kunstopleidingen komen terecht aan de Schools of Arts waarvoor de hogescholen verantwoordelijk blijven.

In 2008 wijzigt het financieringsmechanisme van het hoger onderwijs grondig. Met het nieuwe financieringssysteem wilde de decreetgever een transparanter systeem creëren dat meer voorspelbaar zou zijn. Hij wilde hiermee ook de efficiëntie, diversiteit en flexibiliteit van het hoger onderwijs bevorderen. Daarbij wilde hij een sterk studierendement belonen en studievertraging ontmoedigen door de studievoortgang en de succesvolle uitstroom te belonen. Het nieuwe financieringsmechanisme stoelt gedeeltelijk op inputfinanciering en gedeeltelijk op outputfinanciering.