Advies over de uitbreiding van het tijdelijk project duaal leren en diverse maatregelen voor het secundair onderwijs

De Vlaamse Regering stelt voor om het tijdelijke project duaal leren ‘Schoolbank op de werkplek’ in het schooljaar 2017-2018 uit te breiden met bijkomende opleidingen en scholen. De belangrijkste opmerkingen uit de adviezen die de Vlor vorig jaar formuleerde over het tijdelijk project voor het secundair onderwijs en de leertijd, blijven overeind. De Vlor vraagt om het toepassingsgebied van het tijdelijke project te verruimen naar de opleidingen van buso OV3 die een tegenhanger zijn van de geselecteerde opleidingen in bso-/dbso-leertijd. Anders is het een gemiste kans om de mogelijkheden van een tijdelijk project ten volle te benutten. Daarnaast vraagt de raad meer flexibiliteit in de toewijzing van de scholen aan de verschillende trajecten zodat er maximaal kan ingezet worden op de aanwezige dynamiek in de scholen. Uit de eerste evaluatie van het tijdelijk project blijkt de intensiteit van de begeleiding in de duale trajecten. Door de incentive van 12u leraar in het opstartjaar te verlagen naar €10.000 wordt er totaal niet tegemoet gekomen aan de vraag naar extra begeleiding. Tot slot vraagt de Vlor afstemming tussen de ontwikkelingen in de uitrol van de matrix secundair onderwijs en het tijdelijk project duaal leren. Dit geldt voor de afstemming tussen de curriculumdossiers en de standaardtrajecten. Daarnaast merkt de raad op dat er verwarring kan ontstaan op het terrein doordat het tijdelijk project vertrekt van opleidingen uit de matrix, terwijl het regulier aanbod nog met andere inhouden werkt. Dat bemoeilijkt de mogelijke overgang voor leerlingen tussen deze twee leerwegen.
Download hier het volledige advies (PDF, 180.73KB)