Advies over de verlaging van de leerplichtleeftijd

In uitvoering van het federaal regeerakkoord van 18 maart 2008, wil de federale minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid de leerplicht invoeren vanaf de leeftijd van 5 jaar. Dit vanuit de vaststelling dat ongeregeld bezoek aan de kleuterklas kan leiden tot belangrijke leerachterstand.

De Vlor formuleert de volgende bedenkingen bij dit voorontwerp van wetswijziging:
  • de (kleine) niet-participerende doelgroep moet ook worden benaderd via gerichte acties;
  • de leerplichtverlaging is niet zonder financiële gevolgen;
  • de leerplichtbevoegdheid zou moeten worden overgedragen naar de Gemeenschappen.
Download hier het volledige advies (PDF, 194.1KB)