Leerplicht en strijd tegen schooluitval

De Vlor volgt vroegtijdige schooluitval op via periodieke toelichting van de jaarlijkse cijfers en het schoolverlatersrapport van VDAB. In 2022 zetten we het thema in de kijker door een inspiratiedag met meer dan 150 aanwezigen en een advies voor een nieuw actieplan.