Nood aan duidelijkheid over de implicaties van de leerplichtverlagingAdvies over de leerplicht voor vijfjarige kleuters vanaf 1 september 2020

foto: Louise Vanhouwenshuyse

Vanaf 1 september 2020 wordt de leerplichtleeftijd verlaagd en zijn vijfjarige kleuters leerplichtig. De Vlaamse overheid bepaalt hoe die federale maatregel verder ingevuld wordt. Op dit moment is het nog onduidelijk wat die leerplichtverlaging nu precies zal veranderen voor scholen, ouders en de kleuters zelf. De tijd voor scholen om zich erop voor te bereiden dringt. De Vlor vraagt aan de minister om snel het nodige te doen.

Geen rechtsonzekerheid en geen belasting voor scholen, leerlingen en ouders

De Vlor volgt het uitgangspunt van de minister dat de verlaging van de leerplichtleeftijd zo weinig mogelijk belasting voor scholen en ouders mag creëren. Ook is het belangrijk om leerplichtige kleuters juridische zekerheid te geven en te waarborgen dat ze krijgen waar ze grondwettelijk recht op hebben.

Te verduidelijken

Er zijn drie zaken die urgent zijn en waarover de Vlor op korte termijn de visie van de minister wil kennen. Voor scholen en ouders is het belangrijk om te weten hoe vanaf september 2020 voor vijfjarige leerplichtige kleuters omgegaan zal worden met:

  • de regelgeving rond aan- en afwezigheden;
  • het aanbod levensbeschouwelijk onderwijs;
  • huisonderwijs?

De Vlor vraagt de minister ook om de effecten van de verlaging van de leerplichtleeftijd te monitoren.

Specifieke groepen

Bijzondere aandacht is zeker ook nodig voor de gevolgen van de maatregel voor kinderen met specifieke onderwijsnoden en kinderen van de trekkende bevolking. Bovendien is zo’n algemene maatregel als leerplichtverlaging niet voldoende om de kleine, kwetsbare groep te bereiken die momenteel nog niet ingeschreven is. De overheid moet blijven inzetten op maatwerk om die kinderen en ouders te bereiken. Bovendien kan de leerplichtverlaging slechts een onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen die nodig zijn om voor elk kind een stevige start van de onderwijsloopbaan te garanderen. 

Download hier het volledige advies (PDF, 192.38KB)