Advies over decretale specifieke eindtermen Topsport

Met de ontwikkeling van specifieke eindtermen voor de pool Topsport komt de overheid tegemoet aan een vraag die de Raad Secundair Onderwijs stelde in zijn advies van 19 november 2002 over de specifieke eindtermen in het ASO. Voor de pool Topsport ASO waren toen geen specifieke eindtermen ontwikkeld. De raad achtte dat nochtans nodig zodat Topsport zich zou onderscheiden van de pool Sport.

De studierichtingen met de pool Topsport horen bij het studiegebied Sport dat studierichtingen van het ASO en van het TSO bevat. De raad vindt het logisch dat de specifieke eindtermen voor al de studierichtingen met Topsport van toepassing zullen zijn, dus ASO en TSO. Het gaat om de volgende studierichtingen:

  • ASO 2de graad: Wetenschappen-topsport,
  • ASO 3de graad: Moderne talen-topsport, Wetenschappen-topsport, Wiskunde-topsport,
  • TSO 2de graad: Handel-topsport, Topsport
  • TSO 3de graad: Handel-topsport, Topsport

Na een algemene situering bevat het advies de specifieke eindtermen Topsport zoals de Raad Secundair Onderwijs ze voorstelt. De raad merkt op dat deze specifieke eindtermen voor Topsport geen voorafname mogen zijn op de procedure en werkzaamheden voor andere specifieke eindtermen in het TSO.

Download hier het volledige advies (PDF, 165.25KB)