Advies over diverse bepalingen onderwijs - begroting 2017

De Vlor gaf advies over het voorontwerp van decreet met een aantal dringende maatregelen ten laste van de begroting 2017. De raad waardeert dat de Vlaamse Regering extra middelen ter beschikking stelt voor het onderwijs. Hij heeft wel fundamentele bedenkingen over de invulling en de verdere verankering van deze beleidsmaatregelen.

Verlenging toelage taalstimulering anderstalige kleuters

De Vlor vindt het een goede zaak om voor het schooljaar 2017-2018 de maatregel te verlengen waarbij er een premie van 950 euro per bijkomende anderstalige kleuter toegekend wordt aan de werkingsmiddelen van de scholen. Aangezien die doelgroep van anderstalige kleuters jaar na jaar blijft aangroeien, stelt de raad zich wel de vraag of de bijkomende middelen niet recurrent moeten ingeschreven worden in de begroting.

Extra werkingsmiddelen voor technische uitrusting

De Vlor waardeert de extra middelen voor technische uitrusting in scholen van het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die technische of beroepsgerichte opleidingen aanbieden. De raad vraagt echter om ook de opleidingen van het deeltijds leren en het volwassenenonderwijs ook mee te nemen in het toepassingsgebied van de maatregel en er dan ook bijkomende middelen voor te voorzien.

Opstart duaal leren

De Vlor verzet zich tegen de inwerkingtreding van de bepalingen voor duaal leren op 1 september 2018. Bovendien horen dergelijke bepalingen niet thuis in dit decreet.

Download hier het volledige advies (PDF, 174.82KB)