Advies over eindtermen en ontwikkelingsdoelen ICT in basisonderwijs, de eerste graad SO en het BuSO

Net als de overheid vindt de Vlaamse Onderwijsraad het belangrijk om de integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs te bevorderen. Maar de Vlor vindt niet dat er hierover nu nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen ingevoerd moeten worden, zonder dat de bestaande eindtermen en ontwikkelingsdoelen geëvalueerd zijn.

Het voorstel van de overheid beschrijft leergebied- of vakoverstijgende eindtermen of ontwikkelingsdoelen in verband met ICT voor het gewoon lager en het buitengewoon basisonderwijs, voor de A- en de B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs en voor OV 3 en OV 4 van het buitengewoon secundair onderwijs.

Visie en inhoud

De voorgestelde eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn opgevat als strategische vaardigheden en algemeen geformuleerd. De achterliggende kennis en vaardigheden zijn bewust niet in eindtermen gegoten. Dat geeft scholen pedagogische ruimte om ze in te vullen en vermijdt bovendien dat scholen zich zouden beperken tot het aanleren van specifieke kennis of populaire computerprogramma's. De raad sluit zich aan bij deze visie. Hij vindt de integratie van ICT in meerdere vakken of projecten belangrijk en het feit dat scholen een eigen aanpak voor ICT kunnen uitstippelen volgens hun pedagogisch project.

Eerst evaluatie

In vorige adviezen heeft de raad gesteld dat eventuele aanpassingen aan de bestaande set van eindtermen en ontwikkelingsdoelen gecoördineerd moet gebeuren op basis van een evaluatie. De raad dringt erop aan dat zo'n evaluatie spoedig plaatsvindt.

Intussen heeft de raad de inhoud van de voorgestelde eindtermen en ontwikkelingsdoelen beoordeeld volgens het huidige concept. Dat betekent allerminst dat de Vlor hier een standpunt inneemt over het toekomstige concept van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Dat is een ander debat.

Middelen

De raad vraagt dat de overheid voldoende middelen ter beschikking stelt om de doelstellingen van ICT te realiseren en om kansenongelijkheid te helpen tegengaan. Hij denkt vooral aan middelen voor infrastructuur, de ICT-coördinator en nascholing. Kosten die uit de ICT-doelstellingen zouden voortvloeien, mogen zeker niet verhaald worden op de ouders.

Niet voor type 3

De Vlor adviseert om voorlopig geen ontwikkelingsdoelen ICT op te nemen voor het buitengewoon basisonderwijs type 3. De Raad Basisonderwijs moet immers nog het hele pakket ontwikkelingsdoelen type 3 adviseren. Dat kan pas als er meer duidelijkheid is over het nieuwe leerzorgkader.

Download hier het volledige advies (PDF, 173.24KB)