Advies over eindtermen natuurwetenschappen ASO en BSO

In 2010 werden in de eerste graad van het secundair onderwijs nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor natuurwetenschappen ingevoerd. Vanaf 2012 wil de overheid de eindtermen actualiseren voor de tweede graad ASO, TSO en KSO en nieuwe eindtermen invoeren voor het BSO (tweede en derde graad). De overheid vroeg de Vlor om advies over de eindtermen voor de tweede graad ASO en de tweede en derde graad BSO. Deze voldoen aan de criteria die de Vlor eerder opstelde. De eindtermen zijn minimum doelen en generiek geformuleerd. Opvallend is dat er geen attitudes meer opgenomen zijn. De reden hiervoor is de samenhang met bepaalde vakoverschrijdende eindtermen uit de gemeenschappelijke stam en bepaalde contexten. Ook is er een logisch verband met de vernieuwde eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de eerste graad. De Vlor plaatst toch enkele kritische kanttekeningen. Hij vindt het jammer dat de overheid de vernieuwde eindtermen voor het TSO en het KSO niet gelijktijdig ter advisering voorlegt. Op die manier ontbreekt een globale visie op de natuurwetenschappen in de basisvorming. De basisvorming in het BSO wordt, na de invoering van de eindtermen moderne vreemde talen, opnieuw verzwaard. Net zoals in zijn advies over het stimuleringsplan voor wetenschap en techniek, herhaalt de Vlor zijn vraag voor een breed maatschappelijk debat over de algemene vorming in het secundair onderwijs, alvorens deze fragmentair te wijzigen.
Download hier het volledige advies (PDF, 128.26KB)