Advies over ESF-middelen voor ABO in BuSO-OV3

Jongeren in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO-OV3) volgen een beroepsopleiding om in een gewoon arbeidsmilieu aan het werk te gaan. Om hen daar goed op voor te bereiden bestaan projecten met een alternerende beroepsopleiding (ABO). Gedurende een jaar volgen ze twee dagen les en zijn ze 3 dagen aan het werk. Deze ABO-projecten worden nog tot 2006 betaald met middelen uit het Europees Sociaal Fonds.

Omdat alternerende beroepsopleiding zeer waardevol is voor de leerlingen, stelt de Raad Secundair Onderwijs voor om de projectgebonden financiering tegen 2006 trapsgewijs te vervangen door een structurele financiering zodat de alternerende beroepsopleiding kan verderlopen. Bovendien zouden de mogelijkheden voor werkplekopleidingen voor BuSO OV3-leerlingen moeten toenemen om nog meer leerlingen te kunnen voorbereiden op tewerkstelling in het normale arbeidscircuit.

Download hier het volledige advies (PDF, 55.91KB)