Advies over herziening eindtermen en ontwikkelingsdoelen Nederlands en moderne vreemde talen

De Vlor heeft een eerste advies uitgebracht over de herziening van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs. In dit advies beoordeelt de raad de herziening voor Nederlands en moderne vreemde talen.

Het gemeenschappelijke advies van de raden Basisonderwijs, Secundair Onderwijs en Levenslang en Levensbreed Leren bevat opmerkingen die gelden voor de drie niveaus en opmerkingen over de implementatie in het volwassenenonderwijs.

Deeladviezen
Daarna volgen twee deeladviezen: één deeladvies van de Raad Basisonderwijs over de herziene eindtermen Nederlands en moderne vreemde talen (i.c. Frans) voor het lager onderwijs, en één deeladvies van de Raad Secundair Onderwijs over de herziene eindtermen Nederlands en moderne vreemde talen voor secundair onderwijs en over de nieuwe ontwikkelingsdoelen voor het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers.

Communicatief
De raad beoordeelt enkel de uitgangspunten, eindtermen en ontwikkelingsdoelen die herzien worden. Hij schaart zich achter het globale concept waarop de eindtermen stoelen en steunt de uitdrukkelijke keuze van de overheid voor een communicatieve aanpak. Dat taalbeschouwing voortaan ook wordt gericht op doeltreffende communicatie stemt hem eveneens tevreden.

Download hier het volledige advies (PDF, 211.74KB)