Advies over het amendement met betrekking tot het programmadecreet begrotingsopmaak 2018

De Vlor is tevreden dat er opnieuw asielmiddelen binnen het volwassenenonderwijs worden voorzien. De raad gaat ervan uit dat de overheid bij de budgetcontrole in 2018 de asielnoden opnieuw evalueert en - indien nodig - bijkomende middelen zal voorzien.
Download hier het volledige advies (PDF, 118.07KB)