Advies over het programmadecreet 2012

De Vlor gaf advies over voorstellen in het voorontwerp van decreet van de begrotingscontrole 2012 die betrekking hebben op het beleidsdomein Onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 150.95KB)