Advies over het programmadecreet 2018

Vlaams Begrotingsminister Bart Tommelein vroeg de Vlor om advies over het voorontwerp van decreet met de bepalingen voor de begroting 2018.

Investeringen versus besparingen

De Vlor waardeert de extra investeringen voor het onderwijs en het uitblijven van nieuwe besparingen in de onderwijsbegroting. De raad vraagt een rechtzetting van diverse besparingen uit het verleden die blijven doorwerken.

Integratietoelage GON

De Vlor gaat akkoord om de GON-integratietoelage voor 2017-2018 voor een derde opeenvolgende keer te bevriezen. De raad vraagt een structurele oplossing voor de berekening en toekenning van de GON-integratietoelage.

Investeringsprogramma en huursubsidies schoolinfrastructuur

De Vlor waardeert de extra budgettaire input in de schoolinfrastructuur, maar wil vermijden dat de bijkomende middelen in mindering komen van het budget voor de reguliere financiering. Het is goed dat de minister verder werk maakt van de verhoging van het budget voor huursubsidies. De uitbreiding naar cvo en clb is zeker een verdere stap in de goede richting.

Werkingsmiddelen kleuteronderwijs

De Vlor waardeert dat de minister de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs wil gelijkschakelen met de werkingsmiddelen voor het lager onderwijs. De verhoging van de werkingsmiddelen met 10 miljoen euro is daarin een belangrijke eerste stap. Dit betekent ca. 37,54 euro extra per kleuter. Om zekerheid te bieden aan het onderwijsveld, zal er wel nog een groeipad moeten vastgelegd worden dat aantoont in welk schooljaar de volledige gelijkschakeling bereikt wordt.

Download hier het volledige advies (PDF, 168.39KB)