Advies over het programmadecreet bij begrotingsopmaak 2014

De minister bevoegd voor Financiën en Begroting vroeg de Vlor om een spoedadvies uit te brengen over het programmadecreet ter begeleiding van de begrotingsopmaak 2014. Dat bevat verschillende wijzigingen aan bestaande regelgeving. De Vlor heeft opmerkingen over het ongewijzigde bedrag voor flankerend onderwijsbeleid, over de herverdeling investeringsmiddelen van hogescholen naar universiteiten en over de verdeling van de middelen voor het Aanmoedigingsfonds hoger onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 163.56KB)