Advies over het programmadecreet bij de begroting 2017

De Vlor vraagt al langer aan de Vlaamse regering om de volgende jaren van onderwijs een speerpunt te blijven maken door te blijven investeren in onderwijs en te zorgen voor voldoende middelen voor de basisfinanciering voor de verschillende onderwijsniveaus. In het programmadecreet bij de begroting 2017 stelt de raad opnieuw vast dat de regering voor het derde jaar op rij besparingen inschrijft op de werkingsmiddelen voor onderwijs. De meest ingrijpende besparingsmaatregel is opnieuw de niet-indexering van de werkingsmiddelen die ze meteen, uitgezonderd voor het basisonderwijs, voor drie opeenvolgende jaren inschrijft, dus tot het einde van deze legislatuur. Deze recurrente en lineaire besparing werkt cumulatief en zorgt elk jaar opnieuw voor bijkomende besparingen in onderwijs. Scholen krijgen daardoor steeds meer problemen om te investeren in didactisch materiaal en om hun infrastructuur te financieren. Daarnaast bestendigt en indexeert dit programmadecreet enkele andere besparingen uit het verleden, zoals de besparing op het hoger onderwijs in Brussel en de indexering van de besparing op de werkingsmiddelen voor het hoger onderwijs. Het programmadecreet bestendigt ook de bijkomende middelen voor NT2 in het kader van de asielcrisis, maar de middelen voor 2017 bedragen ongeveer de helft van de middelen voorzien voor 2016. De Vlor gaat ervan uit dat de regering bij de budgetcontrole in 2017 hiervoor bijkomende middelen zal voorzien, mocht dit nodig zijn. Omdat de Vlaamse Regering niets wijzigt aan besparingen uit eerdere besparingsrondes, blijven die ook gewoon doorlopen de volgende jaren. Zo blijven de besparingen op de vervangingsmogelijkheden voor afwezige titularissen en het aanwendingspercentage van 96,57 % voor het ondersteunend personeel gewoon behouden. De Vlor stelt wel met tevredenheid vast dat er in het programmadecreet voor 2017 niet langer sprake is van een bevriezing van het ‘Klik’-systeem voor de stijging van de budgetten voor het hoger onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 192.43KB)