Advies over het programmadecreet van de begrotingscontrole 2011

De Vlor gaf advies over voorstellen in het voorontwerp van decreet van de begrotingscontrole 2011 die betrekking hebben op het beleidsdomein Onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 105.19KB)