Advies over het programmadecreet van de eerste begrotingscontrole 2012

De minister bevoegd voor Financiën en Begroting vroeg de Vlor een spoedadvies uit te brengen over de voorstellen in het voorontwerp van decreet van de begrotingscontrole die betrekking hebben op het beleidsdomein Onderwijs.
Download hier het volledige advies (PDF, 112.32KB)