Advies over het uitvoeringsbesluit bij het statuut duaal leren

De Vlor ontving de vraag om een spoedadvies uit te brengen over het ontwerpbesluit dat verschillende aspecten van duaal leren verder regelt, zoals de berekeningswijze van de leervergoeding, de erkenningscriteria van de ondernemingen en de mentoren en de modelovereenkomsten. In het uitvoeringsbesluit worden er belangrijke afspraken gemaakt voor duaal leren. De Vlor vindt het goed dat er ruimte is voor sectorale accenten bij het bepalen van kwaliteitscriteria voor de werkplek en de opleiding van mentoren, maar vraagt dat er voor alle sectoren wel een minimale kwaliteit wordt afgesproken, zeker wat de pedagogisch-didactische kwaliteiten van de mentoren betreft. Voor de leervergoedingen gaat de Vlor akkoord met een koppeling aan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, een stijging naargelang de studievoortgang en bedrag dat de rechten op kinderbijslag vrijwaart. In zijn advies bij het uitvoeringsbesluit vraagt de raad ook om specifiek voor dbso na te gaan welke consequenties de nieuwe regeling heeft en om overgangsmaatregelen te voorzien zodat de huidige doelgroep zeker aan boord blijft.
Download hier het volledige advies (PDF, 231.86KB)