Advies over het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlor is tevreden dat er eindelijk een uitvoeringsbesluit bij het decreet over de kwalificatiestructuur is. Sinds het decreet van 30 april 2009 was er immers veel onduidelijkheid over de uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Dat bemoeilijkte het kritisch bekijken, actualiseren, vrijwaren en vernieuwen van het beroepsgerichte onderwijsaanbod. In zijn advies maakt de Vlor opmerkingen over de bepalingen in het uitvoeringsbesluit over de opmaak, het valideren, het inschalen en het erkennen van een beroepskwalificatiedossier. De raad heeft fundamentele bezwaren bij de procedure die het besluit vastlegt voor de omzetting van erkende beroepskwalificaties naar onderwijskwalificaties van het hoger beroepsonderwijs en het secundair-na-secundair onderwijs. Dat de stakeholders zelf geen voorstellen voor onderwijskwalificaties kunnen indienen, is ongehoord. Daarenboven gaat de Vlor niet akkoord dat zijn adviesbevoegdheid beperkt wordt voor se-n-se en opgeheven wordt voor hbo5.
Download hier het volledige advies (PDF, 120.51KB)