Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij begrotingsaanpassing 2015

De Vlor vindt het een absolute noodzaak dat scholen, onderwijsinstellingen en centra de budgettaire middelen hebben om hun kernopdrachten waar te maken. Vanuit dat perspectief moet het budgettair beleid van de Vlaamse overheid de onderwijsinstellingen zoveel mogelijk ontzien in de gevraagde begrotingsinspanningen. Net daarom betreurt de raad dat de minister ook bij deze begrotingsaanpassing toch kiest voor besparende maatregelen die rechtstreeks impact hebben op de klasvloer.
Download hier het volledige advies (PDF, 158.04KB)