Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2016

De Vlor onderzocht de bepalingen voor Onderwijs en Vorming in het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016. De raad heeft opmerkingen over de verdeling van de middelen voor de hogere taalvereiste in NT2. Hij vindt het positief dat die middelen verlengd worden, maar vraagt om ze te integreren in de reguliere middelen. Omwille van de grote instroom van vluchtelingen is er immers een grote behoefte aan die trajecten. Bovendien wijst de Vlor op de administratieve planlast voor de centra volwassenenonderwijs en centra basiseducatie doordat er met verschillende financieringsbronnen gewerkt wordt. De Vlor betreurt ook dat de middelen voor de tijdelijke projecten in het deeltijds kunstonderwijs naar de algemene begroting terugkeren.
Download hier het volledige advies (PDF, 159.77KB)