Advies over het voorstel van nieuwe opleidingen en opleidingenstructuren in het dbso vanaf 1 september 2015

De Vlor bracht advies uit over de voorstellen van nieuwe opleidingen in het dbso en hun modulaire opleidingenstructuur. Het gaat om de opleidingen kapper, kapper-salonverantwoordelijke en behandelaar luchtvracht en bagage. Hoewel de raad de voorstellen voor nieuwe opleidingen waardevol vindt, heeft hij besloten de voorstellen negatief te adviseren omwille van de onvoorspelbare beleidscontext. De modernisering van het secundair onderwijs, de plaats van het duaal leren, de evaluatie van leren en werken en de screening van het aanbod, maken aanpassingen aan het opleidingsaanbod zinloos. Daarnaast pleit de raad ervoor om in afwachting van een vernieuwd aanbod, de opleiding assistent-kapper te behouden. Die opleiding zorgt ervoor dat leerlingen een tussentijdse succeservaring kunnen opdoen. De voorstellen voor de modulaire opleidingenstructuren worden eveneens negatief geadviseerd. In de eerste plaats omdat de Vlor een fundamenteel probleem heeft met het 'onverkort' overnemen van de competenties in de beroepskwalificaties in het onderwijscurriculum. Ten tweede omdat de afstemming van de modulaire opleidingenstructuren van het dbso op die van de opleidingsprofielen van het secundair volwassenenonderwijs onvoldoende ruimte laat voor afstemming op de doelgroep van het dbso. Het GO! nam een minderheidsstandpunt in.
Download hier het volledige advies (PDF, 476.18KB)