Opleidingskaarten dbso

Volgens het decreet over het stelsel van leren en werken van 10 juli 2008 schakelt een opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs van een niet-modulaire naar een modulaire organisatie om na een screening.

In afwachting van de overschakeling naar modulaire opleidingen, stelt de Vlor een opleidingskaart op voor de niet-modulaire opleidingen. De Vlaamse Regering keurt die kaarten dan goed op advies van de inspectie.

Wie een niet-modulaire opleiding wil inrichten waarvoor al een goedgekeurde opleidingskaart bestaat, moet die kaart als norm nemen voor de opleiding. Als er nog geen opleidingskaart bestaat die de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd, moet de opleidingsverstrekker een eigen kaart gebruiken waarin het doel en het basispakket van de opleiding beschreven staat.

Bekijk hier de opleidingskaarten

Raadpleeg het volledige overzicht van het opleidingsaanbod in het dbso op de website van de Vlaamse overheid