Advies over ontwikkelingsdoelen buitengewoon basisonderwijs, type 3

De Raad Basisonderwijs adviseert de minister om de voorgestelde ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 3 niet te implementeren. Hij baseert zich voor dit standpunt op het algemene advies over ontwikkelingsdoelen buitengewoon onderwijs dat hij samen met de Raad Secundair heeft uitgebracht.

Beide raden concluderen dat het systeem van ontwikkelingsdoelen en handelingsplanning genoeg mogelijkheden biedt om leer- en ontwikkelingstrajecten uit te tekenen op maat van kinderen met specifieke noden.

Algemeen, helder en coherent
Zij zijn voorstander van algemeen geformuleerde ontwikkelingsdoelen over de types heen, geordend zoals de eindtermen. Ook het taalgebruik van de ontwikkelingsdoelen zou eenvormiger moet worden.

Beperkte specifieke sets
Daarnaast kunnen er dan beperkte sets komen van specifieke ontwikkelingsdoelen in functie van bepaalde leer- en ontwikkelingsnoden van groepen van leerlingen.

In zijn advies over de ontwikkelingsdoelen type 3 neemt de Raad Basisonderwijs deze stelling over. Hij somt enkele aspecten op die specifiek zijn voor jongeren in type 3 en vraagt een set specifieke ontwikkelingsdoelen uit te werken voor kinderen met gedragsproblemen en emotionele stoornissen. Zo'n afzonderlijk pakket vindt hij ook wenselijk voor jongeren met autisme en autismespectrumstoornissen.

Download hier het volledige advies (PDF, 39.39KB)