Advies over ontwikkelingsdoelen type 3 voor het buitengewoon onderwijs

De Raad Basisonderwijs wil een definitief advies over de ontwikkelingsdoelen type 3 voor het buitengewoon basisonderwijs nog even uitstellen omdat het debat over het nieuwe leerzorgkader nog in volle gang is.

De adviesvraag dateert van eind 2005, maar kort daarna stelde de minister zijn discussienota Leerzorg in onderwijs, een kader voor zorg op maat van elk kind voor. Meteen ontbrandde het debat over de toekomstige organisatie van het onderwijs voor kinderen met specifieke leer- en zorgbehoeften.

Context onduidelijk
Het is nu nog niet duidelijk of leerlingen met specifieke noden zullen worden samengebracht in clusters, in behoefteprofielen of in andere vormen van groepssamenstelling. De context waarin de ontwikkelingsdoelen type 3 zullen functioneren is nog te vaag om er al advies over te kunnen geven.

Uitstel is geen afstel
De raad sluit niet uit dat hij volgend schooljaar wel actief aan het voorstel werkt. Maar hij vraagt aan de minister om pas advies te moeten uitbrengen over ontwikkelingsdoelen type 3 als er duidelijkheid is over de toekomstige invulling van een doelgroepenwerking in het onderwijs voor kinderen met specifieke noden. Zodat duidelijk is in welk kader ze zullen functioneren.

Download hier het volledige advies (PDF, 29.1KB)