Advies over programmadecreet bij de begrotingscontrole 2013

De minister bevoegd voor Financiën en Begroting vroeg de Vlor om een spoedadvies uit te brengen over het programmadecreet ter begeleiding van de begroting 2013. Dat bevat verschillende wijzigingen aan bestaande regelgeving. De Vlor pleit naar analogie met eerdere adviezen voor een structurele oplossing voor leerlingen met autismespectrumstoornissen (ASS). De raad stemt in met het voorstel om individuele experten in te schakelen als adviseurs bij de erkenning van buitenlandse studiebewijzen. Hij heeft wel vragen over de financiering en de vergoedingen.
Download hier het volledige advies (PDF, 139.27KB)