Advies over programmadecreet bij de begrotingsopmaak 2016

De minister bevoegd voor Financiën en Begroting vroeg de Vlor om een spoedadvies uit te brengen over het programmadecreet ter begeleiding van de begrotingsopmaak 2016. Dat bevat verschillende wijzigingen aan bestaande regelgeving.
De Vlor betreurt dat de diverse besparingsmaatregelen op de werkingsbudgetten van de onderwijsaanbieders in 2015 recurrent worden doorgetrokken naar 2016. De raad vreest ook dat de aangekondigde besparingen in het hoger onderwijs de integratiebeweging van de hogeschoolopleidingen in de universiteiten sterk zullen bemoeilijken.
De Vlor formuleert verder opmerkingen over volgende maatregelen:
  • de bevriezing van de integratietoelage voor GON-ondersteuning;
  • de heroriëntering van de middelen van het expertisenetwerk;
  • het terugvloeien van middelen naar de basisfinanciering van de hogescholen nadat de terugbetaling door de overheid van kosten woon-werkverkeer personeel aan de hogescholen geschrapt werd;
  • de toekenning van middelen voor de samenwerkingsverbanden hbo5;
  • het bevriezen van de sociale toelagen voor universiteiten;
  • de extra middelen voor onderwijs in het kader van de vluchtelingencrisis;
  • de mogelijkheid om subsidies toe te kennen voor huur van schoolgebouwen.
Download hier het volledige advies (PDF, 171.09KB)