Advies over stages en kansengroepen in het hoger onderwijs

Kansengroepen blijken minder vlot stageplaatsen te vinden. De Vlor organiseerde een bevraging bij de instellingen hoger onderwijs en dacht samen met de werkgevers na over knelpunten en oplossingen. Stages zijn belangrijk. Ze stellen studenten in staat om de verworven vaardigheden, kennis en attitudes in te oefenen en uit te breiden. Daarnaast geven ze studenten een goed beeld van het beroepsleven. Ze helpen de kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt verhogen, niet alleen door de praktijkgerichte voorbereiding, maar ook door de netwerken die de studenten kunnen bouwen. Dat maakt stages extra belangrijk voor kansengroepen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. De moeilijkheden van kansengroepen om zelf een stageplaats te vinden, hangen volgens de Vlor vooral samen met het ontbreken van netwerken. Andere factoren zijn culturele en levensbeschouwelijke verschillen, talenkennis, extra kosten en de combinatie gezin-werk-studies. De Vlor beveelt daarom aan om gegevens te verzamelen over deze problematiek, werkgevers te sensibiliseren, ondersteuning op maat aan te bieden, overleg tussen de verschillende partners op alle niveaus (ook regionaal) te organiseren, goede afspraken te maken en financiële drempels te verlagen. De Vlor vindt dat elke student de stage moet kunnen doen die hij of zij wenst, ook als het om een buitenlandse stage gaat. In het bestaande kader moeten daarvoor flexibele oplossingen worden gezocht. Tegelijk is correcte en realistische informatie over de stage onontbeerlijk. Op 25 januari 2012 organiseerde de Vlor een workshop over stages en kansengroepen. De deelnemers bespraken de oorzaken van het probleem en bekeken of de voorgestelde oplossingen haalbaar zijn.
Download hier het volledige advies (PDF, 186.9KB)