Diversiteit in hoger onderwijs: naar een vernieuwde engagementsverklaring

Diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs zijn al lang vaste aandachtspunten voor de Vlor. In navolging van het leerplichtonderwijs ondertekenden de de partners uit het hoger onderwijs in 2005 een engagementsverklaring over diversiteit als meerwaarde in het hoger onderwijs.

De Vlor engageerde zich toen om de instellingen hoger onderwijs op regelmatige basis een ontmoetingsplatform te bieden om ervaringen uit te wisselen over hun diversiteitsbeleid.

Het is intussen al bijna 20 jaar geleden dat deze engagementsverklaring werd opgemaakt, en uiteraard is de context in deze periode sterk gewijzigd. Het is de bedoeling om de engagementsverklaring diversiteit hoger onderwijs uit 2005 te actualiseren.

Ook het leerplichtonderwijs heeft inmiddels in de schoot van de Vlor een geactualiseerde engagementsverklaring opgemaakt die onderwijsverstrekkers gebruiken als basis om te werken rond diversiteit.